SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Naše ordinace má uzavřenu smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami

Výkony, které nejsou hrazeny ze smluvního pojištění hradí pacient dle našeho platného ceníku výkonů.